Uşak Üniversitesi Öğrenci Toplulukları

FORMLAR İÇİN AŞAĞIYA KAYDIRIN 

 

 

 

                                     

 

 

 

 T.C.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

 

 

Öğrenci Toplulukları Etkinlik Düzenleme Prosedürü

1- TÜK (Topluluk Üst Kurulu) tarafından onaylanan bütçeli etkinliklerin gerçekleştirilebilmesi için etkinlik tarihinden en az 30 (otuz) gün öncesinde Daire Başkanlığımıza Etkinlik Düzenleme Başvuru Dilekçesi (FR-084) ile başvurulması ve Rektörlük onayı alınması gerekmektedir.

2- Dilekçeler topluluk başkanı ve akademik danışmanı tarafından imzalanarak Etkinlik Düzenleme Talep Formu (FR-085) ile birlikte Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına elden teslim edilecektir.

Yukarıda bahsi geçen belgeler aşağıda örnek olarak verilmiştir. Bu belgeler, eksiksiz doldurulduktan sonra Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına iletilmelidir.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı söz konusu belgeleri etkinlikle ilgili Topluluk Üst Kurulu Kararı ve Rektörlüğün Olurunu almak amacıyla kullanır. Toplulukların etkinliklerini gerçekleştirmeleri Rektörlük Oluru alındıktan sonra mümkün olmaktadır.

 

Uşak Üniversitesi RektörlüğüÖğrenci Topluluklarının Etkinlik Organizasyonlarında, Aşağıda Belirtilen Hususlar Çerçevesinde Hareket Etmesini Talep Eder.

  • Toplulukların yapacağı faaliyetlerde “Uşak Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Toplulukları Yönergesi” hükümleri esas alınır.
  • Kampüs içindeki faaliyet alanlarında düzenlenen her türlü öğrenci etkinliğinde  alkol satış ve tüketimi yasaktır.
  • Güvenlik açısından önem taşıması nedeniyle etkinliklere katılan, Üniversitemiz mensubu olmayan kişilerin kimlik bilgileri, eksiksiz beyan edilmelidir.
  • Uşak Üniversitesi Rektörlük Makamınca verilen olur izninden sonra etkinlikle ilgili talep edilen herhangi bir değişiklik kabul edilemez.
  • Etkinlik duyuruları, afiş basımı vb. işlemler onay süreci tamamlandıktan sonra yapılmalıdır.
  • Gerçekleştirilecek programın akışı, içeriği ile sunum, konuşma vb. yapacak kişinin özgeçmişi ek olarak mutlaka Başkanlığımıza yazılı olarak sunulmalıdır.
  • Bu usül ve esaslara uymayanlar için sorumluluk topluluk başkanı ve akademik  danışmanına aittir.
  • Formun bilgisayar ortamında doldurulmasına özen gösterilmesi rica olunur.

 

 FORMLAR İÇİN AŞAĞIYA KAYDIRIN 

 

Kurulu Topluluklar İçin Gerekli Belgeler 

Etkinlik Düzenleme Başvuru Dilekçesi (FR-084)(Aşağıdaki talep formu ile birlikte dilekçe ile başvuru yapılmalıdır.)
Etkinlik Düzenleme Talep Formu (FR-085)(Maddi talepler ve sponsor bilgileri ayrıntılı bir şekilde varsa diğer ihtiyaçlar kısmına mutlaka belirtilmelidir.)
Yıllık Faaliyet Planı (FR-086)(Her bir etkinlik için ayrı ayrı kutucuk şeklinde sayfa çoğaltılarak doldurulabilir.)

Topluluk Yönetim Kurulu Formu (FR-090)(Yönetim Kurulunda değişiklik olması durumunda 16 farklı öğrencinin ve akademik danışmanın imzaları ile birlikte güncellenmelidir.)

 

 Önemli Not: Toplulukların güncellenmesi için gerekli olan Yıllık Faaliyet Planı (FR-086) ve Topluluk Yönetim Kurulu Formunun (FR-090) dilekçeye sunulup (akademik danışman ve topluluk başkanının imzası ile) Daire Başkanlığımıza Her Yıl Ekim ayının sonuna kadar teslim edilmesi gerekmektedir. 

 


Oluşturma: 15 Kasım 2022