Uşak Üniversitesi Öğrenci Toplulukları

   

     Yeşil Pedal Bisiklet Topluluğumuz, 20 Şubat 2018-23 Şubat 2018 tarihleri arasında sırasıyla Güzel Sanatlar, Mühendislik ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tanıtım, bilgilendirme ve yeni üye amaçlı stant etkinliği yapılacaktır. 


20 Şubat 2018