Uşak Üniversitesi Öğrenci Toplulukları

 

1) SPOR İLİM VE EĞLENCE TOPLULUĞU (SİET)

Danışmanı:  Doç. Dr. Gülten DEMİRAL (İ.İ.B.F.)

 

2) İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM TOPLULUĞU 

Danışmanı:  Doç. Dr. Mehmet Uğur YILDIRIM (Ziraat Fak.)

 

3) KAMU YÖNETİMİ TOPLULUĞU 

Danışmanı:  Doç. Dr. Fulya AKYILDIZ (İ.İ.B.F.)

 

4) İHYA TOPLULUĞU 

Danışmanı:  Arş. Gör. Abdullah ÇİMEN (İslami İlimler Fak.)

 

5) ANADOLU İRFANI TOPLULUĞU 

Danışmanı:  Dr. Öğr. Üyesi Yusuf KABAKÇI (İslami İlimler Fak.)

 

6) BİTKİ HEKİMLİĞİ TOPLULUĞU 

Danışmanı:  Prof. Dr. Şener TARLA (Ziraat Fak.)

 

7) MISIRLI ÖĞRENCİLER TOPLULUĞU 

Danışmanı:  Öğr. Gör. Mehmet KÜÇÜK (Güzel Sanatlar Fak.)

 

8) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TOPLULUĞU 

Danışmanı:  Doç. Dr. Muhammet AKAYDIN (Teknik Bil. MYO)

 

9) MATEMATİK EĞİTİMİ TOPLULUĞU 

Danışmanı:  Dr. Öğr. Üyesi Erhan BOZKURT (Eğitim Fak.)

 

10) EVRİM VE EKOLOJİ TOPLULUĞU 

Danışmanı:  Doç. Dr. Ahmet KAHRAMAN (Fen Edebiyat Fak.)

 

11) AHISKA KÜLTÜR VE SANAT TOPLULUĞU 

Danışmanı:  Öğr. Gör. Halime DURKUT (Sağlık Bil. Fak.)

 

12) ATATÜRKÇÜ TÜRK AYDINLAR TOPLULUĞU 

Danışmanı:  Arş. Gör. Hakan YÖYEN (Fen Edebiyat Fak.)

 

13) BİLGİ VE DEĞERLER TOPLULUĞU 

Danışmanı:  Arş. Gör. Mehmet DALLI (İslami İlimler Fak.)

 

14) SOSYAL BİLGİLER TOPLULUĞU 

Danışmanı:  Arş. Gör. Mesut IŞIKLI (Eğitim Fak.)

 

15) TÜRKMENİSTAN KÜLTÜR TOPLULUĞU 

Danışmanı:  Arş. Gör. Tuğba Nur BEYRET COŞKUN (Eğitim Fak.)

 

16) UŞAK ANADOLU MEKTEBİ KÜLTÜR VE EDEBİYAT TOPLULUĞU 

Danışmanı:  Prof. Dr. Ali YILMAZ (İslami İlimler Fak.)

 

17) KÜLTÜREL MİRASIN İZİNDE TOPLULUĞU 

Danışmanı:  Dr. Öğr. Üyesi Salimeh AMANJANI (Güzel Sanatlar Fak.)

 

18) MİLLİ GENÇLİK TOPLULUĞU 

Danışmanı:  Arş. Gör. Halil BÜYÜKSAKA (İslami İlimler Fak.)

 

19) UŞAK ÜNİVERSİTESİ HALK OYUNLARI TOPLULUĞU 

Danışmanı:  Öğr. Gör. Ayşe KİLLİ (Eğitim Fak.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 Aralık 2022