Uşak Üniversitesi Öğrenci Toplulukları

1) Afet ve Acil Durum Topluluğu 

Danışmanı: Doç. Dr. İbrahim BULDUK (Sağlık Bilimleri Fak.) 

 

2) Bahçe Bitkileri Topluluğu

Danışmanı: Doç. Dr. Ayşen Melda ÇOLAK (Ziraat Fak.)

 

3) Beyaz Perde Topluluğu

Danışmanı: Prof. Dr. Ayhan Oğuz ÜNLÜER (İletişim Fak.)

 

4) Fen ve Teknoloji Eğitimi Topluluğu

Danışmanı: Arş. Gör. Seyyit ALTUNIŞIK (Fen Edebiyat Fak.)

 

5) Genç Erdemliler Topluluğu

Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Rami AWWAD (İslami İlimler Fak.)

 

6) Genç Fikirler Topluluğu

Danışmanı: Arş. Gör. Adem KARATAŞ (Eğitim Fak.)

 

7) Genç Yazarlar Topluluğu

Danışmanı: Doç. Dr. Zülfiye ACAR ŞENTÜRK (İletişim Fak.)

 

8) İlahiyatlar Topluluğu

Danışmanı: Öğr. Gör. Halis DEDE (İslami İlimler Fak.) 

 

9) İyilik ve Dayanışma Topluluğu

Danışmanı: Öğr. Gör. Hatice SAĞCAN (Sağlık Hizmetleri MYO)

 

10) Suriyeli Öğrenciler Topluluğu

Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Said Ali KUDAYNETOV (İslami İlimler Fak.)

 

11) Tarih Topluluğu

Danışmanı: Dr. Öğr.Üyesi Mehmet Talha KALKAN (Fen Edebiyat Fak.)

 

12) Uluslararası Öğrenciler Topluluğu

Danışmanı: Öğr. Gör. Serdar SEVER (Sağlık Bilimleri Fak.) 

 

13) Zootekni Öğrenci Topluluğu

Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Barış KAKİ (Ziraat Fak.) 

20 Nisan 2022