Uşak Üniversitesi Öğrenci Toplulukları

 

1) Dans Etkinlik ve Müzik Topluluğu

Danışmanı:  Öğr.Gör. Onur ALTINTUĞ (Güzel Sanatlar Fak.)

 

2) Diyanet Gençlik Topluluğu

Danışmanı:  Öğr.Gör. İbrahim GEZER (İslami İlimler Fak.)

 

3) Uşak Üniversitesi Psikoloji Topluluğu (UÜPT)

Danışmanı:  Dr. Öğr. Üyesi Ferhat KARAMAN (Fen Edebiyat Fak.)

06 Aralık 2018