Uşak Üniversitesi Öğrenci Toplulukları

 

1) İhracat ve Lojistik Topluluğu

Danışmanı:  Dr. Öğr. Üyesi İsmail AYDEMİR (Uygulamalı Bil. Y.O.)

 

2) Zanaattan Sanata Öğrenci Topluluğu

Danışmanı:  Öğr.Gör. Gökhan YILDIRIM (Teknik Bil. M.Y.O.)

 

3) Milli Fikir ve Milli Düşünce Topluluğu

Danışmanı:  Dr. Öğr. Üyesi İsmail AYDEMİR (Uygulamalı Bil. Y.O.)

 

4) Genç İletişimciler Topluluğu

Danışmanı:  Öğr.Gör. Ali MUTLU (İletişim Fak.)

 

5) Bilimsel Araştırma Topluluğu

Danışmanı:  Doç.Dr. Rahşan ILIKÇI SAĞKAN (Tıp Fak.)

 

6) Uşak Sosyal Sorumluluk Etkinlikleri Topluluğu

Danışmanı:  Dr.Öğr.Üyesi Nurcan BULUR (Tıp Fak.)

 

7) Genç Kadın ve Demokrasi Topluluğu

Danışmanı:  Arş.Gör. Şule KARADUMAN (Eğitim Fak.)

 

8) Yeniler Topluluğu

Danışmanı:  Arş.Gör. Habip GÜL (İslami İlimler Fak.)

 

9) Kürek ve Yelkencilik Topluluğu

Danışmanı:  Prof.Dr. Ali Celalettin Sinan YÜRÜKER (Tıp Fak.)

 

 

25 Ekim 2018